Inovácie v oblasti monitorovania a bezpečnosti v stavebníctve

Zlepšenie pravádzkovej bezpečnosti stavebných konštrukcií je často veľmi náročné. Je vo verejnom záujme vznik nových technológií pre konštrukciu vysoko presných diagnostických systémov, takže môžeme hovoriť o rýchlom vývoji metód pre sledovanie stavu týchto objektov.  

Hospodársky vývoj civilizácie v bohatých krajinách je hlavne vďaka technologickým inováciám. V 19.storočí boli hlavnou hnacou silou tohto pokroku otázky týkajúce sa pary a elektriny. 20.storočie bolo založené na elektronike, IT a telekomunikáciách. Všetky prognózy ukazujú, že v 21.storočií pôjde o fotoniku a optoelektronické inovácie.

Vývoj optoelektronických technológií a stále väčšie uznanie javov šírenia svetla v optickom vlákne umožnili vznik moderných senzorov pre merania deformácií, ako sú senzory, Fabry-Perot (F-P), Breaggova mriežka (FBG – Fiber Bragg Gratings), senzory založené na kontinuálnom pozitívnom rozptyle Brillouin´a. V súčasnej dobe sú najbežnejšie FBG senzory, ktoré merajú deformácie priamo na mieste a môžu byť chápané ako nárhrada za bežne používané elektroodporových tenzometrov.

Výhodou FBG senzorov je možnosť merania deformácie pomocou vhodného nastavenia meracieho zariadenia (prepínačmi) a to až v 1200 bodoch merania, pomocou jediného optického vlákna a jednej sady merania (Fiber senzory sú dodávané s optoelektronickými integrátormi a softvérom, vďaka ktorým je systém merania prispôsobený individuálnym potrebám), je možné získať presnosť merania ∆ε = 10−6. FBG snímače s meracím zariadením sa využívajú v pozemnoum staviteľstve, letectve, námornej doprave a jachtingu.

Výber jazyka

Aktuality

coskoro-sa-budu-moct-dalsie-firmy-pripojit-do-polsko-slovenskeho-priemyselneho-technologickeho-klasteraInformujeme vás, že od septembra tohto roka bude spustená kampaň na zvyšovanie povedomia o prevádzkovej bezpečnosti veľkorozmerových stavebných...
nove-publikacie-v-ramci-projektu Nové publikácie v rámci...
zaverecna-videokonferencia-k-projektuDvadsiateho novembra 2013 sa konala sumarizačná videokonferencia k realizácií projektu. Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia partnerov projektu a...
pozyvame-vas-k-ucasti-na-polsko-slovenskom-priemyselnom-technologickom-klastriAktuálne prebieha nábor firiem so záujmom o účasť v poľsko - slovenskom technologickom klastri, ktorého činnosť bude zameraná na výmenu poznatkov v...
prebiehaju-pripravy-na-vytvorenie-priemyselneho-technologickeho-klastra-na-polsko-slovenskom-pohraniciÚspechom sa skončili prvé dve stretnutia, ktoré sa konali v Žiline a Bielsko-Biala, ktoré boli organizované s úmyslom pozvania prvých partnerov projektu...