Priemyselný technologický klaster – pre hospodársky rozvoj poľsko-slovenskej cezhraničnej siete inovácií a nových technológií.

Partnerský projekt realizovaný:

 • poľskou vysokou školou – Technicko – humanistickou akadémiou v Bielsku-Białej,
 • slovenskou vysokou školou – Technickou univerzitou v Žiline,
 • slovenskou mimovládnou organizáciou – CEIT, n.o. zo Žiliny.

Projekt je realizovaný od júla roku 2011 do decembra roku 2013 je zameraný na poľské a slovenské firmy, subjekty a inštitúcie, ktoré majú záujem o bezpečnosť infraštrukturálnych a priemyselných konštrukcií napr. mostov, priemyselných hál, skladov a podobne. Tieto objekty, ak nebude ich technický stav monitorovaný, môžu byť ohrozením počas prevádzky v špecifických klimatických podmienkach poľsko-slovenského pohraničia.

Všeobecným cieľom projektu je intenzifikácia vedeckej sieťovej spolupráce medzi partnermi ohľadom zlepšenia prevádzkovej bezpečnosti a uverejnenie jej výsledkov medzi účastníkmi vzniknutého slovensko-poľského technologického klastra. Informácie o inovačných meraniach bezpečnosti spracované poľsko-slovenským tímom budú využité na obidvoch stranách hranice. V rámci vzniknutého klastra budú Poliaci a Slováci spoločne vzdelávaní v oblasti metód starostlivosti o bezpečnosť veľkoplošných konštrukcií, čo zlepší nielen inovatívnosť a konkurencieschopnosť pohraničného hospodárstva, ale bude aj impulzom pre pokračovanie poľsko-slovenských vedeckých výskumov.

Aktivity realizované v rámci projektu:

 • Vedecké výskumy v poľsko-slovenských tímoch:
  • vývojové využitie v polsko-slovenskom pohraničí inovatívnej metόdy monitoringu bezpečnosti technických konštrukcií pomocou optických vedení s Braggovou rovnicou,
  • určenie dopytu po technických vedomostiach a inováciách, ako aj určenie vplyvu týchto faktorov na konkurencieschopnosť firiem a iných inštitúcií spjatých s priemyslom v pohraničí.
 • Vytvorenie poľsko-slovenského internetového portálu. (www.ptklaster.eu)
 • Vývoj vedeckého komponentu poľsko-slovenskej sieťovej spolupráce.
 • Zverejňovanie vedeckých výsledkov spolupráce poľských a slovenských partnerov (vydavateľstvá a vedecké publikácie).
 • Vytvorenie poľsko-slovenského premysleného technologického klastra, propagujúceho využitie inovatívneho systému meraní bezpečnosti veľkoplošných konštrukcií v pohraničí.
 • Videokonferencia na záver projektu.

Výber jazyka

Aktuality

coskoro-sa-budu-moct-dalsie-firmy-pripojit-do-polsko-slovenskeho-priemyselneho-technologickeho-klasteraInformujeme vás, že od septembra tohto roka bude spustená kampaň na zvyšovanie povedomia o prevádzkovej bezpečnosti veľkorozmerových stavebných...
nove-publikacie-v-ramci-projektu Nové publikácie v rámci...
zaverecna-videokonferencia-k-projektuDvadsiateho novembra 2013 sa konala sumarizačná videokonferencia k realizácií projektu. Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia partnerov projektu a...
pozyvame-vas-k-ucasti-na-polsko-slovenskom-priemyselnom-technologickom-klastriAktuálne prebieha nábor firiem so záujmom o účasť v poľsko - slovenskom technologickom klastri, ktorého činnosť bude zameraná na výmenu poznatkov v...
prebiehaju-pripravy-na-vytvorenie-priemyselneho-technologickeho-klastra-na-polsko-slovenskom-pohraniciÚspechom sa skončili prvé dve stretnutia, ktoré sa konali v Žiline a Bielsko-Biala, ktoré boli organizované s úmyslom pozvania prvých partnerov projektu...