Prebiehajú prípravy na vytvorenie priemyselného technologického klastra na poľsko-slovenskom pohraničí.

Úspechom sa skončili prvé dve stretnutia, ktoré sa konali v Žiline a Bielsko-Biala, ktoré boli organizované s úmyslom pozvania prvých partnerov projektu poľsko-slovenskécho technologického klastra. Ten je sú vyhradený pre výmenu znalostí v oblasti verejnej bezpečnosti, pri výstavbe veľkorozmerových konštrukcií a šírenie inovatívnych výskumných metód z predmetnej oblasti. Na oboch stranách hranice bol vidieť veľký záujem o túto tému, najmä medzi spoločnosťami pôsobiacimi v stavebníctve.


Vytvorenie klastra pre výmenu poznatkov medzi spoločnosťami o inovatívnych diagnostických metódach na meranie rozsiahlych konštrukcií s využitím vlákien Bragg zlepší konkurencieschopnosť organizácií podieľajúcich sa na konštrukcii, výrobe a prevádzke rozsiahlych stavieb na pohraničí. To, že takéto firmy budú pozvané k účasti na budúcich zasadnutiach, už priamo ovplyvňuje vznik klastra. Tieto stretnutia sú naplánované na oboch stranách hranice v treťom štvrťroku 2013. Bolo vytvorené prehlásenie o zámere vytvorenia partnerstva s účastníkmi klastra z Poľka a Slovenskej Republiky.


Podľa prehlásenia bude priemyselný technologický Klaster plniť nasledujúce ciele:
a) posilnenie spolupráce medzi partnermi, vrátane toho, ako zlepšiť verejnú bezpečnosť a šírenie výsledkov výskumu uskutočneného v tejto oblasti medzi účastníkmi vytvoreného poľsko-slovenského technologického klastra,
b) opatrenia na zlepšenie verejnej bezpečnosti v oblasti veľkorozmerových konštrukcií, transferom vedomostí o inovatívnych metódach výskumu bezpečnosti v stavebníctve u podnikov, vlád a ďalších zúčastnených inštitúcií so záujmom o predmetnú problematiku z poľsko-slovenského pohraničia;
c) výmenu informácií a osvedčených postupov, okrem iného pri uplatňovaní inovatívnych metód diagnostiky veľkých stavieb s využitím vlákien Bragg,
d) spoločné metódy vzdelávania v oblasti bezpečnosti a výstavby veľkorozmerových konštrukcií,
e) ďalší výskum v oblasti verejnej bezpečnosti a šírenie výsledkov osobám zodpovedným za stavbu a prevádzku technickej infraštruktúry, ako sú architekti stavieb tohto typu, stavebné firmy, užívateľom a správcov týchto objektov (napr. miestne vlády a podniky)
f) vytvorenie ďalšieho rozvoja vedy a výskumu pomocou poľsko-slovenskej inovačnej siete moderných technológií v súlade s potrebami poľsko-slovenského pohraničia.

 

 

 

Výber jazyka

Aktuality

coskoro-sa-budu-moct-dalsie-firmy-pripojit-do-polsko-slovenskeho-priemyselneho-technologickeho-klasteraInformujeme vás, že od septembra tohto roka bude spustená kampaň na zvyšovanie povedomia o prevádzkovej bezpečnosti veľkorozmerových stavebných...
nove-publikacie-v-ramci-projektu Nové publikácie v rámci...
zaverecna-videokonferencia-k-projektuDvadsiateho novembra 2013 sa konala sumarizačná videokonferencia k realizácií projektu. Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia partnerov projektu a...
pozyvame-vas-k-ucasti-na-polsko-slovenskom-priemyselnom-technologickom-klastriAktuálne prebieha nábor firiem so záujmom o účasť v poľsko - slovenskom technologickom klastri, ktorého činnosť bude zameraná na výmenu poznatkov v...
prebiehaju-pripravy-na-vytvorenie-priemyselneho-technologickeho-klastra-na-polsko-slovenskom-pohraniciÚspechom sa skončili prvé dve stretnutia, ktoré sa konali v Žiline a Bielsko-Biala, ktoré boli organizované s úmyslom pozvania prvých partnerov projektu...